کد خبر: 133833 A

با تصویب هیئت وزیران:

با تصمیم هیئت دولت، وزارتخانه های نفت و نیرو از سال ۱۳۹۴ مکلف شدند نسبت به تامین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک، اسلام آباد، شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام کنند.

با تصمیم هیئت دولت، وزارتخانه های نفت و نیرو از سال ۱۳۹۴ مکلف شدند نسبت به تامین سوخت گاز نیروگاهها با اولویت نیروگاههای شازند اراک، اسلام آباد، شهید منتظری اصفهان و شهید منتظر قائم کرج اقدام کنند.


به گزارش ایلنا، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت، بند ۱۶ مصوبه برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت کلان شهر را اصلاح و مطلب فوق در خصوص تکلیف وزارتخانه های نفت و نیرو برای تامین سوخت نیروگاهها از سال ۹۴ را جایگزین آن کرد.
مصوبه برنامه کاهش آلودگی هوا در هشت شهر بزرگ در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده بود.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

آلودگی هوا اصفهان کلان شهر گاز معاون اول رئیس جمهور نفت وزارت نفت وزارتخانه هیئت دولت اسلام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر