کد خبر: 138888 A

ابتکار در حاشیه جلسه هیات دولت / ۳ /

سازمان محیط زیست اختیارات وسیعی دارد که براساس تکالیفی که قوانین مختلف برعهده این سازمان گذاشته هرجا تخلفی برای ایجاد آلودگی و یا مربوطه به شکار و حیات وحش صورت گیرد، سازمان محیط زیست ورود می کند و از این اقدامات جلوگیری خواهد کرد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ما بارها اعلام کردیم که اصل نگاه امروز به محیط زیست در سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی هاست، بنابراین لازم است تا ابتدا سیاست های درست را اتخاذ کنیم و سپس نیازهای کشور در زمینه محیط زیست را پیش بینی نماییم. اگر پیش بینی های ما درست باشد و در مرحله برنامه ریزی تمام معضلات را ببینیم دیگر لازم نیست که با کسی برخورد کنیم و یا جایی را تعطیل کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معصومه ابتکار در پایان جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد با متخلفان در زمینه محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست اختیارات وسیعی دارد که براساس تکالیفی که قوانین مختلف برعهده این سازمان گذاشته هرجا تخلفی برای ایجاد آلودگی و یا مربوطه به شکار و حیات وحش صورت گیرد، سازمان محیط زیست ورود می کند و از این اقدامات جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: ما بارها اعلام کردیم که اصل نگاه امروز به محیط زیست در سیاست گذاری ها وبرنامه ریزی هاست، بنابراین لازم است تا ابتدا سیاست های درست را اتخاذ کنیم و سپس نیازهای کشور در زمینه محیط زیست را پیش بینی نماییم. اگر پیش بینی های ما درست باشد و در مرحله برنامه ریزی تمام معضلات را ببینیم دیگر لازم نیست که با کسی برخورد کنیم و یا جایی را تعطیل کنیم.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: اگر منظور از برخورد با متخلفان بحثدیروز من در شورای شهر است؛ باید بگویم که این مسئله در مورد تخلفات صورت گرفته در خصوص شکار بود که موجب از بین رفتن گونه های جانوردی شده است. در این بحثنیز سازمان محیط زیست اختیارات وسیعی دارد که با همکاری دستگاه های مرتبط در این زمینه برنامه ریزی جدی انجام دادیم.

وی ادامه داد: ادارات کل سازمان محیط زیست با جدیت این مسئله را مدیریت می کنند و با متخلفین نیز برخورد شده است. سیاست ما این است که با همکاری مردم بویژه جوامع محلی و همکاری دستگاه های مسئول بویژه در خصوص سلاح و مهمات این مشکل را ساماندهی کنیم.

دولت سازمان حفاظت محیط زیست شورای شهر محیط زیست معصومه ابتکار هیئت دولت زمینه درست تخلفات سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر