کد خبر: 139480 A

از سوی هبات وزیران‎؛

هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد ماده(۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ آیین نامه اجرایی ماده مذکور را تصویب کرد.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو و به استناد ماده(۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ آیین نامه اجرایی ماده مذکور را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این مصوبه، به منظور بررسی، تصویب طرح پیشنهادی و تعیین میزان تسهیلات اعطایی برای اجرای ماده(۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ با رعایت مصوبات شورای عالی انرژی، کارگروهی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزرای نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رییس جمهور، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران(به عنوان اعضای ثابت) و بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط(حسب مورد) تشکیل می شود.

همچنین، منابع مالی مورد نیاز برای اجرای ماده(۱۴) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ از محل منابع موضوع ماده(۷۳) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹تامین می شود که به صورت تسهیلات وجوه اداره شده نزد بانک عامل و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت می شود.

براین اساس، ریاست جلسات کارگروه در زمینه سوخت و احتراق بر عهده نماینده وزارت نفت و در زمینه برق برعهده نماینده وزارت نیرو بوده و مسئولیت دبیرخانه کارگروه نیز حسب مورد بر عهده وزارت نفت(شرکت بهینه سازی مصرف سوخت) یا وزارت نیرو است.

جلسات کارگروه با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با حداقل چهار رای موافق اجرا می شود.

براساس این مصوبه، نحوه اعطای تسهیلات برای طرح پیشنهادی بدین شرح است: متقاضی دریافت کننده تسهیلات(بخش غیردولتی) طرح پیشنهادی خود را همراه با گزارش ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی و مستندات مربوط به آن، به دبیرخانه مربوط ارسال می کند و نیز دبیرخانه مربوط پس از بررسی شرایط قابلیت طرح موضوع که به تصویب کار گروه می رسد، نتیجه را با ذکر دلایل ظرف ده روز به متقاضی اعلام می کند.

همچنین، کارگروه پس از دریافت گزارش دبیرخانه و بررسی آن، در صورت تایید پیشنهاد و میزان وثیقه لازم برای تضمین استفاده از تسهیلات اعطایی در اجرای طرح پیشنهادی، نوع، میزان، مدت زمان(حداکثر پنج سال) و نحوه پرداخت تسهیلات اعطایی موضوع تبصره(۱) ماده(۲) این آیین نامه را مشخص و پس از تکمیل مدارک مورد نیاز توسط متقاضی، وی را جهت دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی می کند.

براین اساس، تسهیلات موضوع این آیین نامه(مصوب کارگروه) پس از عقد قرارداد بین متقاضی و وزارتخانه های نفت یا نیرو از طریق بانک عامل به متقاضی پرداخت می شود.

همچنین، مبنای محاسبه ارزش صرفه جویی طرح و اقدامات موضوع این آیین نامه براساس متوسط سالانه ارزش گاز طبیعی صادراتی اعلام شده توسط وزارت نفت می باشد.

در این راستا، تسهیلات موضوع این آیین نامه در خصوص احداثخطوط تولید جدید صرفا شامل تجهیزات تولیدی دارای بر چسب انرژی برتر بوده و نوع و میزان آن براساس دستورالعمل ابلاغی کارگروه تعیین می شود.

براساس این مصوبه، خطوط تولیدی موجود تجهیزات سوختی و نیز خطوط تولید موجود تجهیزات برقی با رده متوسط به میزان بخشی از صرفه جویی انرژی ناشی از مابه التفاوت مصرف سالیانه انرژی رده بر چسب انرژی جدید نسبت به رده بر چسب انرژی قبلی همان محصول که به تصویب کار گروه می رسد از تسهیلات موضوع این آیین نامه برخوردار می شوند.

همچنین، واحدی های صنعتی که مصرف سالانه انرژی آنها حداقل پانزده درصد کمتر از مصرف انرژی براساس معیار مصوب کار گروه موضوع ماده(۱۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ باشد و نیز طرح های سرمایه گذاری برای بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند تولید واحد های صنعتی دارای معیارها و مشخصات فنی مصرف انرژی مشروط به استقرار واحد مدیریت انرژی در آنها و براساس ممیزی انرژی به میزان مصوب کار گروه می توانند از کمک هزینه ها و تسهیلات مالی موضوع این آیین نامه استفاده کند.

براین اساس، به منظور حمایت از مصرف کنندگان و کاهش یا جلوگیری از افزایش قیمت تجهیزات و خدماتی که تولیدکنندگان آنها از تسهیلات موضوع این آیین نامه استفاده نموده اند شرایط لازم توسط کار گروه تنظیم و در قرارداد های مربوط درج می شود.

در این راستا، وزارتخانه های نفت و نیرو می توانند با استفاده از مهندسان مشاور واجد صلاحیت، نسبت به نظارت بر طرح های موضوع این آیین نامه اقدام کنند. حق الزحمه مهندسان مشاور از محل اعتبارات طرح های مزبور که در موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور پیش بینی می شود قابل تامل و پرداخت است.

همچنین، پرداخت های موضوع این آیین نامه در تاریخ پرداخت، به حساب هزینه قطعی منظور می شود.

براساس این مصوبه، پرداخت های قطعی شرکت های دولتی به صورت بلاعوض از محل منابع داخلی خود در اجرای این آیین نامه به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده(۱۴۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن محسوب می شود.

همچنین، وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند هر شش ماه یک بار گزارش عملیات اجرایی طرح های مربوط را به دفتر هیات دولت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه نمایند.

این مصوبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۲ با امضای اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

آیین نامه استاندارد اصلاح الگوی مصرف انرژی قانون گاز معاون اول نفت وزارت نفت وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر