کد خبر: 142690 A

نوبخت در مجلس:

وی با طرح سوالی با عنوان اینکه حذف تبصره ۲۱ یعنی‌ چه؟ گفت: اگر این تبصره را حذف کنیم هیچ معنی نخواهد داشت زیرا دولت متعهد است مثل همهٔ قوانین دیگر قانون هدفمندی را نیز انجام دهد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: دولت مکلف به انجام همه‌ قوانین است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد‌باقر نوبخت که برای ارائه نظر دولت در خصوص تبصره هدفمندی یارانه‌ها به مجلس آمده بود، اظهار‌کرد: بخش جبرانی تبصره هدفمندی یارانه‌های ۹۳ بر افزایش یا اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مقدم است.

وی افزود: هر عددی که مجلس محترم صلاح بداند ما آن را قبول می‌کنیم و خودمان را مامور می‌دانیم که مصوبات مجلس را اجرا کنیم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه مجلس می‌تواند تصمیم بگیرد که هیچ اصلاحی در هدفمندی یارانه‌ها صورت نگیرد، ابراز کرد: شما می‌توانید مصوب کنید که ارقام هدفمندی یارانه‌ها از سال گذشته نیز کمتر شود.

وی با طرح سوالی با عنوان اینکه حذف تبصره ۲۱ یعنی‌ چه؟ گفت: اگر این تبصره را حذف کنیم هیچ معنی نخواهد داشت زیرا دولت متعهد است مثل همهٔ قوانین دیگر قانون هدفمندی را نیز انجام دهد.

نوبخت‌ادامه داد: ‌ دولت با اعتقاد و شجاعانه همه مسئولیت‌های مربوط به قوه مجریه را بر عهده می‌گیرد، هرچند مجلس و دولت از هم جدا نیستند و همه ما خدمتگزار مردم هستیم.

دولت قانون قیمت حامل های انرژی هدفمندی یارانه هدفمندی یارانه ها نوبخت مجلس قوانین حذف تبصره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر