کد خبر: 182753 A

با تصویب هیأت دولت صورت گرفت

بر اساس این مصوبه در ماده ۲۰۳ عبارت " اشخاص تحت حسابرسی " به عبارت " در ارتباط با موضوع رسیدگی " اصلاح شد.

با تصویب هیأت دولت، برخی از مواد آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی اصلاح شد.

به ایلنا، هیأت دولت در جلسه مورخ ۱۳۹۳.۴. ۴ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد ماده ۱۶۴ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ با اصلاح برخی از مواد آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع مصوبه شماره ۲۶۲۷۵۸ / ت۴۷۷۷۵ه مورخ ۱۳۹۱.۱۲. ۲۹ موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه در ماده ۲۰۳ عبارت " اشخاص تحت حسابرسی " به عبارت " در ارتباط با موضوع رسیدگی " اصلاح شد.

همچنین هیأت وزیران ضمن موافقت با حذف ماده ۲۰۵ این آئین‌نامه، ماده ۲۲۰ و تبصره ۱ آن را به شرح زیر اصلاح کرد:

ماده ۲۲۰ - گمرک در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده ومدت تسویه آن را در متن قبض تصریح و وجه سپرده را به حساب‌های موضوع ماده ۴۱ قانون محاسبات عمومی کشور - مصوب ۱۳۶۶ - واریز کند. در موارد ارجاع پرونده به گمرک ایران یا کمیسیون‌ها، واریز سپرده موکول به ابلاغ نتیجه از طرف گمرک ایران خواهد بود.

تبصره ۱ - چنانچه معلوم شود تمام یا مبلغی از وجه سپرده، اضافه دریافت شده است، با رعایت مقررات مربوط به اضافه دریافتی، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرک ایران تهیه خواهد شد.

این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳.۴. ۹ از سوی اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور - ابلاغ شده است.

اسحاق جهانگیری امور اقتصادی و دارایی ایران دولت قانون گمرک معاون اول رئیس جمهور امور ماده گمرکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر