کد خبر: 182802 A

جنتی در جمع خبرنگاران:

نمی‌توان گفت که دولت آقای روحانی ادامه دهنده آقای هاشمی است اما از لحاظ فکری به آن تفکر وابسته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بنیانگذار اعتدال را آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا علی جنتی در حاشیه همایش «ما دل‌آرامیم» در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه آیا مکتب اعتدال از نیاوران بوده است گفت: بحثاعتدال از امروز شروع نشده است وفکر می کنم اعتدال از سال ۶۸ که آقای هاشمی به عنوان رئیس جمهور بر مسند کار آمدند آغاز شد.
وی تاکید کرد: می توان گفت بنیانگذار اعتدال، آقای هاشمی رفسنجانی است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه آیا دولت روحانی ادامه رو دولت هاشمی است اظهار داشت: نمی‌توان گفت که دولت آقای روحانی ادامه دهنده آقای هاشمی است اما از لحاظ فکری به آن تفکر وابسته است.

آیت الله هاشمی رفسنجانی دولت علی جنتی عنوان رئیس جمهور فرهنگ و ارشاد اسلامی هاشمی رفسنجانی اعتدال هاشمی نیاوران بنیانگذار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر