کد خبر: 187198 A

با تصویب هیئت وزیران صورت گرفت:

بر این اساس افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وعلوم تحقیقات وفناوری تامین خواهد شد.

با تصویب هیئت وزیران مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور تعیین شد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۱۵/۴ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت علوم تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره ماده ۹ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشوررا تعیین کرد.

بر این اساس افزایش مقرری ارزی دانشجویان بورسیه شاغل به تحصیل در خارج از کشور از محل اعتبارات مربوط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وعلوم تحقیقات وفناوری تامین خواهد شد.

همچنین با تصمیم دولت، این مصوبه از تاریخ ۱/۱ / ۱۳۹۳ لازم الاجراست.

بهداشت درمان و آموزش دانشجو دولت علوم تحقیقات و فناوری قانون وزارتخانه دانشجویان ارزی بورسیه مقرری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر