کد خبر: 187892 A

درصورت موافقت مجلس با لایحه دولت صورت می‌گیرد:

پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه ۱/۱۰ / ۱۳۹۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود که از سوی دکتر روحانی، رئیس جمهوری، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

در صورت موافقت مجلس با «لایحه تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه»، کارکنان ارتش و سپاه نیز از این پس از مزایای ارتقاء‌ ناشی از گذراندن دوره‌های عالی آموزشی برخوردار خواهند شد.

به گزارش ایلنا، رئیس جمهور لایحه «تسری مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی به کارکنان ارتش و سپاه» را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

این لایحه به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در جلسه ۱/۱۰ / ۱۳۹۲ هیئت وزیران به تصویب رسیده بود که از سوی دکتر روحانی، رئیس جمهوری، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

این لایحه با عنایت به عدم پیش بینی امتیازات مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب ۱۳۸۲ در قوانین استخدامی کارکنان ارتش و سپاه و در راستای اجرای مقررات واحد و ایجاد انگیزه و با هدف ارتقای سطح تحصیلی کارکنان ارتش و سپاه در جلسه هیئت وزیران تصویب شده بود. در صورت موافقت مجلس با این لایحه دولت، کارکنان ارتش و سپاه نیز از این پس از مزایای ارتقاء‌ ناشی از گذراندن دوره‌های عالی آموزشی برخوردار خواهند شد

ارتقای سطح دولت رئیس جمهور قانون لایحه مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح سپاه ارتش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر