کد خبر: 202715 A

هیأت وزیران در جلسه ۵ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.

هیأت وزیران، آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه ۵ شهریور ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.

آیین نامه حبس قانون قوه قضاییه وزارتخانه تصویب هیأت ماده جایگزین وزیران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر