کد خبر: 203680 A

توسط وزرای کشور ایران و تاجیکستان صورت گرفت؛

بر اساس این گزارش، ایران و تاجیکستان علاوه بر توافقنامه امنیتی با توجه به روند رو به گسترش کشت، تولید و قاچاق و مصرف مواد مخدر و تاثیر مخرب آن بر بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع، یک یادداشت تفاهم همکاری مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر را نیز در ۱۵ ماده و به مدت ۵ سال در چارچوب مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر کنترل مواد مخدر و با اعتقاد به اهمیت همکاری و هماهنگی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و احترام کامل به اصول حاکمیت ملی دولت‌ها و تمامیت قلمرو ارضی طرفین و اصل عدم مداخله در امور داخلی امضاء کردند.

امضاء و مبادله موافقت‌نامه امنیتی ایران و تاجیکستان توسط وزرای کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان در مراسمی در حضور دو رییس‌جمهور انجام شد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که در رییس جمهور به تاجیکستان سفر کرده است، پس از ملاقات با وزیر کشور تاجیکستان در حضور رؤسای جمهور ۲ کشور به امضای موافقت نامه همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم، جرائم سازمان یافته و سایر مسایل امنیتی از جمله تبادل اطلاعات و انتقال تجربیات نیز در این ملاقات با طرف تاجیک پرداخت.

مبادله اطلاعات عمومی و اطلاعات عملیاتی در مورد مسیرها و شیوه‌های عمل قاچاقچیان، فعالیت شبکه‌ها و سران باندهای قاچاق، مبادله اطلاعات و انتقال تجارب در مورد اقدامات و برنامه‌های اثرگذار در زمینه های همکاری های امنیتی، همکاری برای دسترسی و بکارگیری ابزارهای نوین فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه همکاری‌ها، انتقال تجارب از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تکمیل دوره‌های تخصصی و انجام پژوهش‌های مشترک از جمله توافق طرفین است.

بر اساس این گزارش، ایران و تاجیکستان علاوه بر توافقنامه امنیتی با توجه به روند رو به گسترش کشت، تولید و قاچاق و مصرف مواد مخدر و تاثیر مخرب آن بر بنیان‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جوامع، یک یادداشت تفاهم همکاری مشترک در زمینه مبارزه با مواد مخدر را نیز در ۱۵ ماده و به مدت ۵ سال در چارچوب مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی ناظر بر کنترل مواد مخدر و با اعتقاد به اهمیت همکاری و هماهنگی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و احترام کامل به اصول حاکمیت ملی دولت‌ها و تمامیت قلمرو ارضی طرفین و اصل عدم مداخله در امور داخلی امضاء کردند.

ایران تاجیکستان توافقنامه امنیتی جمهوری اسلامی ایران دولت رییس جمهور قاچاق قاچاق مواد مخدر مبارزه با مواد مخدر مواد مخدر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر