کد خبر: 205434 A

با تصویب هیئت دولت صورت گرفت:

معاون اول رئیس جمهور مصوبه «تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳» را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه «تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، هیئت وزیران در جلسه ۹۳.۶. ۱۹ به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ را تعیین کرد.

قیمت خرید تضمینی محصولات باغی در سال ۱۳۹۳ با واحد کیلو / ریال

سیب ممتاز _ ۸۴۰۰

سیب درجه یک _ ۶۶۰۰

سیب درجه دو _ ۴۸۰۰

سیب درجه سه _ ۲۴۰۰

برگ زردآلو افتابی _ ۱۸۰۵۰

برگ زردآلو کالیفرنی _ ۱۹۹۵۰

انجیرخشک _ ۲۴۰۰۰

کشمش _ ۲۲۵۰۰

پرتقال درجه یک شمال _ ۶۷۵۰

پرتقال درجه یک جنوب _ ۷۵۰۰

لیموشیرین درجه یک جنوب _ ۷۹۵۰

لیمو ترش _ ۹۷۵۰

گریب فروت توسرخ و سفید _ ۴۱۵۰

نارنگی درجه یک شمال _ ۵۸۵۰

نارنگی رسمی شمال _ ۴۸۰۰

انار _ ۵۲۵۰

خرما _ ۱۱۸۵۰

قیمت انواع خرما و کشمش بر اساس نرخی که تضمین خواهد شد ابلاغ می گردد.

این مصوبه در تاریخ ۹۳.۶. ۲۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

خرما رئیس جمهور قانون اساسی وزارت جهاد کشاورزی هیئت دولت سال خرید قیمت محصولات باغی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر