کد خبر: 205669 A

هیات دولت میزان جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تعیین کرد.

هیات دولت میزان جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی تعیین کرد.

به گزارش ایلنا، هیات وزیران در جلسه۱۶ شهریورماه ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت راه و شهر سازی و به استناد ماده(۲۲) قانون حفاظت از دریا ها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی - مصوب ۱۳۸۹ - تصویب کرد: جریمه های نقدی موضوع مواد قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی به شرح ذیل تعیین می شود:

۱ - جزای نقدی مسوولان نفتکش، سکو، تاسیسات نفتی که تکالیف راجع به نگهداری و تنظیم دفتر ثبت نفت را انجام ندهد یا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و یا آن را مخدوش کنند.(حداقل۵۵ میلیون ریال و حداکثر ۲۱۰میلیون ریال)

۲ - جزای نقدی رتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن عمده آب های موضوع این قانون به مواد نفتی(حداقل ۴۳ میلیون ریال و ۱۰ میلیارد ریال)

۳ - جزای نقدی مرتکب یا مرتکبان در صورت آلوده کردن غیر عمدی آبهای موضوع این قانون به مواد نفتی(حداقل ۲۲ میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال)

۴ - جزای نقدی مسئولان نفتکش، کشتی، شناور و تاسیسات نفتی که در صورت بروز آلودگی به هر دلیل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزدیکترین بندر ایران و مقامات محلی سازمان های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران اطلاع ندهند.(حداقل ۴۳ میلیون ریال و حداکثر ۱۰ میلیارد ریال)

۵ - جزای نقدی مسئولان وقوع آلودگی که دستور های سازمان بنادر و دریانوردی را که به منظور جلوگیری از گسترش آلودگی به انها ابلاغ می شود، اجراء ننمایند.(حداقل ۵۳ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۶ میلیون ریال)

۶ - جزای نقدی ماموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند.(حداقل ۵میلیون ریال و حداکثر ۴۵ میلیون ریال)

ایران حفاظت محیط زیست دولت سازمان بنادر و دریانوردی قانون کشتی نفت نفتی مواد نقدی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر