کد خبر: 212327 A

از سوی جهانگیری ابلاغ شد:

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را ۱۴ مهرماه ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

هیأت وزیران مصوب کرد مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به منظور مقابله با حوادثغیرمترقبه در اختیار وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به منظور مقابله با حوادثغیرمترقبه در اختیار وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) قرار می‌گیرد.

هیأت وزیران تصویب کرد: مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور مقابله با حوادثغیرمترقبه در اختیار وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را ۱۴ مهرماه ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری امور اقتصادی و دارایی رئیس جمهور قانون قوانین و مقررات مدیریت بحران معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت کشور وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر