کد خبر: 212329 A

با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور؛

اسحاق جهانگیری مصوبه دولت در خصوص اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان را ابلاغ کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت در خصوص اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه دولت در خصوص اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان را ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۹/۷ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رئیس‌جمهور و به استناد ماده ۵۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان به صورت تملک دارایی - سرمایه‌ای از محل اعتبارات جزء ۲ ردیف۵۱۰۰۰۰ تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای - کمک قانون بودجه سال ۱۳۹۳ موافقت کرد تا در اختیار وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات هزینه شود.

معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۴/۷ / ۱۳۹۳ ابلاغ کرده است.

اسحاق جهانگیری بودجه بیمارستان تملک دارایی دولت رئیس جمهور سرمایه معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر