کد خبر: 235705 A

بانک مرکزی اعلام کرد؛

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۱۰۲۲۸۰۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ششماهه اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۴.۰ درصد رشد نشان می دهد.

بر اساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۱۰۲۲۸۰۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه ششماهه اول سال ۱۳۹۲ به میزان ۴.۰ درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش ایلنا، خلاصه گزارش اقتصادی در بخش واقعی نیمه نخست سال ۹۳ و توضیحات در بخش رشد اقتصادی در همین سال را اینجا ببینید.

رشد رشد اقتصادی کشور درصد سال نیمه اقتصادی نخست بانک به۴
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر