کد خبر: 246510 A

از سوی هیات وزیران؛

معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱/۱۱ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

هیأت وزیران مجوز امضای موقت موافقت‌نامه مالیاتی بین ایران و استرالیا را تصویب کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد تا نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین ایران و استرالیا اقدام کند.

متن مصوبه هیأت وزیران به شرح زیر است:
وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور(امور توافق های بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاراف) و امضای موقت موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت استرالیا در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره ۱۹۱۳۷۲ مورخ ۲/۱۰ / ۱۳۹۱ معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱/۱۱ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری امور اقتصادی و دارایی ایران درآمد دولت دولت جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور مالیات معاون اول رئیس جمهور وزارت امور خارجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر