کد خبر: 246606 A

با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران انجام شد؛

بر اساس مصوبه هیأت وزیران مبلغ چهل میلیارد ریال برای بخشودگی هزینه های آب و برق مصرفی منطقه زلزله زده دشتی و تنگستان در اختیار استانداری بوشهر قرار می گیرد.

با ابلاغ مصوبه هیأت وزیران چهل میلیارد ریال اعتبار برای بخشودگی هزینه‌های آب و برق مناطق زلزله زده دشتی و تنگستان اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران مقرر کرد مبلغ چهل میلیارد ریال برای بخشودگی هزینه‌های آب و برق مصرفی منطقه زلزله زده دشتی و تنگستان در اختیار استانداری بوشهر قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

بر اساس مصوبه هیأت وزیران مبلغ چهل میلیارد ریال برای بخشودگی هزینه های آب و برق مصرفی منطقه زلزله زده دشتی و تنگستان در اختیار استانداری بوشهر قرار می گیرد.

در مصوبه هیأت وزیران آمده است:

مبلغ چهل میلیارد(۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰) ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده(۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند(ش) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، برای بخشودگی هزینه‌های آب و برق مصرفی منطقه زلزله زده دشتی و تنگستان در اختیار استانداری بوشهر قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱/۱۱ / ۱۳۹۳ برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری امور اقتصادی و دارایی برق زلزله سازمان مدیریت و برنامه ریزی قانون برنامه پنجم توسعه قوانین و مقررات مدیریت بحران معاون اول رئیس جمهور وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر