کد خبر: 253337 A

هیئت وزیران تصویب کرد؛

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت توسعه و تجهیز مخازن کتب سازمان اسناد و کتابخانه ملی اختصاص یافت.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای بابت توسعه و تجهیز مخازن کتب سازمان اسناد و کتابخانه ملی اختصاص یافت.

به گزارش ایلنا، در مصوبه هیئت وزیران آمده است:

مبلغ هشتاد میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل اعتبارات جزء ۲ ردیف ۵۱۰۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تحت عنوان «هزینه های پیش بینی نشده - کمک» بابت توسعه و تجهیز مخازن کتب سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در اختیار سازمان مذکور قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ ۱۵/۱۱ / ۱۳۹۳ برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ابلاغ کرد.

اسحاق جهانگیری امور اقتصادی و دارایی بودجه تملک دارایی جمهوری اسلامی ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی سرمایه قانون قوانین و مقررات معاون اول رئیس جمهور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر