کد خبر: 126245 A

شجاعی کیاسری:

با تصویب طرح جدید نظارت بر صدا سیما در مجلس، شورای نظارت بر صدا و سیما نظارت می‌تواند بر مراحل پیش از تولید، هنگام تولید و پس از تولید یک سریال تلویزیونی نظارت کند و بنابه نظر شورای نظارت می‌توان از پخش سریال جلوگیری کرد.

ایلنا: عضو ناظر مجلس در صدا و سیما با انتقاد از ضعف قدرت نظارت مجلس بر صدا و سیما، گفت: با تصویب طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما شورای نظارت می‌تواند از ساخت یا پخش تولیدات صدا و سیما جلوگیری کند.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت سیدرمضان شجاعی کیاسری با اعلام این مطلب افزود: بر اساس قانون اساسی به اعضای ناظر مجلس وظایفی درباب نظارت بر عملکرد صدا و سیما سپرده شده‌است که متأسفانه امکان اجرای این وظیفه به جهت فقدان قانون لازم در حمایت از اعضای ناظر مجلس وجود ندارد.

نماینده مردم ساری و می‌انرود در مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: در صورتی که طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما در صحن علنی مجلس رأی لازم را کسب کند دامنه نظارت‌های مجلس با اهرم شورای نظارت بر صدا و سیما در حوزه‌های مختلف تولیدی، توسعه‌ای، فنی، اداری، بازرگانی و امور بین‌الملل گسترده خواهد شد.

وی گفت: پس از تصویب طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا وسیما، شورای نظارت می‌تواند از صدا وسیما درخواست ارائه طرح‌ها و برنامه‌های صدا و سیما را داشته باشد و بر کیفیت تولیدات نظارت کند، به عنوان مثال این نظارت می‌تواند شامل مراحل پیش از تولید، هنگام تولید و پس از تولید یک سریال تلویزیونی باشد که بنابه نظر شورای نظارت می‌توان از پخش سریال جلوگیری کرد.

عضو ناظر مجلس در صدا و سیما، تصریح کرد: طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما مراحل پایانی بررسی را در کمیسیون فرهنگی طی می‌کند که پس از تصویب به صحن علنی مجلس فرستاده خواهد شد

صدا و سیما شورای نظارت بر صدا و سیما
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر