کد خبر: 203678 A

هیئت دولت تصویب کرد؛

هیئت وزیران با اختصاص یک هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به آسیب دیدگان زلزله اخیر استان ایلام موافقت کرد.

هیئت وزیران با اختصاص یک هزار و ۶۵۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال به آسیب دیدگان زلزله اخیر استان ایلام موافقت کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران درجلسه ۹/۶ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی موافقت کرد: مبلغ یک هزار وششصد وپنجاه وهفت میلیارد و دویست وپنجاه میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی از طریق بانک عامل با معرفی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استانداری ایلام به آسیب دیدگان ناشی از زلزله اخیر استان ایلام با کارمزد ۴% در مناطق روستایی و ۵% در مناطق شهری با ضمانت زنجیره ای پرداخت شود. طول دوران مشارکت مدنی وفروش اقساطی جمعا پانزده سال و برای واحد های تعمیری هفت سال می باشد. بر این اساس بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانک ها مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود.

همچنین معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور پرداخت یارانه سود(مابه التفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخ های مصوب شورای پول واعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل وسود تسهیلات اعطایی به خسارت دیدگان را تضمین وتعهد می نماید تا هزینه های یاد شده راپس از اعلام بانک مرکزی در لایحه بودجه سال بعدپیش بینی وبه شبکه بانکی پرداخت نماید. این تضمین نافی مسئولیت بانک های عامل در وصول مطالبات نخواهد بود.

همچنین بر اساس مصوبه دولت همچنین چهارصد وهفتاد ویک میلیارد و چهار صد وپنجاه میلیون ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای کمک به بازسازی واحد های مسکونی شهری وروستایی وتامین لوازم خانگی خسارت دیده ناشی از زلزله اخیر استان ایلام در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود..

بر اساس این مصوبه همچنین مبلغ یکصد وهشتاد میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه برای بازسازی وجبران خسارات ناشی از زلزله در اختیار استان ایلام قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط اقدام شود.

استانداری ایلام و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم موظف شدند گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر سه ماه به معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.

این مصوبه در تاریخ ۱۵/۶ / ۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

بانک مرکزی پول دولت زلزله قانون برنامه پنجم توسعه لایحه بودجه مدیریت بحران معاون اول رئیس جمهور معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر