کد خبر: 211538 A

سیستم جدید مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی و فرودگاهی به رویکرد پیشگیرانه در این عرصه می‌پردازد. از توصیه‌های این نشست‌ها در مجموعه فرودگاه‌های دنیا پیاده‌سازی سیستم ایمنی و اقدامات اولیه و پیشگیرانه است.

معاون برنامه‌ریزی شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: تدوین سیاست‌های بین‌المللی صنعت فرودگاهی و بروزرسانی قوانین این صنعت در کشور از دستاوردهای فعالیت ایران در اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌ها است.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عبدالرحیمی امروز در چهاردهمین اجلاس کمیته ایمنی دفتر مرکزی آسیا و اقیانوسیه اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌ها اظهار داشت: شرکت فرودگاه‌های کشور یکی از اعضای اصلی اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌ها است.

وی ادامه داد: امروز چهاردهمین نشست اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌ها در تهران با حضور مدیران ایمنی دفتر مرکزی اقیانوسیه و اروپا برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ایمنی در صدر اهداف راهبردی صنعت هوانوردی است بیان کرد: بهبود روش‌ها و ارائه بهترین اقدامات فرودگاهی در سراسر فرودگاه‌های دنیا در این نشست مورد ارزیابی و تبادل نظر قرار می‌گیرد، اسنادی در این باره تهیه شده و پیشنهادات ارائه می‌شود و پس از آن به سازمان جهانی هواپیمایی کشوری پیشنهاد و در گام بعد به پیشنهاد اجرایی توسط ایکائو تبدیل می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه کشور ایران عضو این کمیته ایمنی و اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌ها است گفت: سیستم جدید مدیریت ایمنی در صنعت هوانوردی و فرودگاهی به رویکرد پیشگیرانه در این عرصه می‌پردازد. از توصیه‌های این نشست‌ها در مجموعه فرودگاه‌های دنیا پیاده‌سازی سیستم ایمنی و اقدامات اولیه و پیشگیرانه است.

عبدالرحیمی بیان کرد: اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌های دنیا ۵۸۰ عضو از ۱۷۶ کشور دنیا دارد که عمده حمل و نقل هوایی بین‌المللی دنیا در فرودگاه‌های عضو این اتحادیه انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی شرکت فرودگاه‌های کشور اضافه کرد: اتحادیه بین‌المللی فرودگاه‌ها اتحادیه‌ای جهت تحقق اهداف راهبردی صنعت، رشد ایمنی، حفاظت محیط زیست و تسهیلات در صنعت است.

وی با بیان اینکه ارتقاء سطح دانش صنعت فرودگاهی و هوانوردی در دستور کار این اتحادیه قرار دارد بیان کرد: اتحادیه از منافع فرودگاه‌ها در سطح بین‌المللی دفاع می‌کند.

اقیانوسیه ایران حفاظت محیط زیست حمل و نقل رشد سیستم ایمنی صنعت فرودگاه اتحادیه دنیا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر