کد خبر: 214962 A

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید اکبری، شهید قندی(کمالشهر)، شهید رمضانی، شهید عاطف، پردیس(۲)، شهید یزدانپناه، ابوذر، مالک اشتر از تاریخ ۲۸ مهر ماه آغاز می شود.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید اکبری، شهید قندی(کمالشهر)، شهید رمضانی، شهید عاطف، پردیس(۲)، شهید یزدانپناه، ابوذر، مالک اشتر از تاریخ ۲۸ مهر ماه آغاز می شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره های ۷۷۱۱،۷۷۱۲، ۷۷۱۴،۷۷۳۲ الی ۷۷۳۵،۷۷۳۹، ۷۷۷۸،۷۷۷۹، ۷۷۹۶ در محدوده خیابان های جشنواره، زارع، دماوند، کوچه طالبی آهوئی و در مرکز مخابرات شهید قندی(کمالشهر) با پیش شماره های ۳۴۷۰ الی ۳۴۷۲ در محدوده کمالشهر، خیابان شهیدبهشتی، باغ زمانی به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید رمضانی با پیش شماره
های ۵۵۴۶،۵۵۶۴ الی ۵۵۶۸ در محدوده شهید اشرفی زاده، هوشیار، شهید زمانی، ۲۰ متری جوادیه و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های ۷۷۲۹،۷۷۷۰ الی ۷۷۷۴،۷۷۸۶ الی ۷۷۸۸ در محدوده گلستان هفتم غربی، خیابان های جعفری، سراج، اردیبهشت و در مرکز مخابرات پردیس(۲) با پیش شماره ۷۶۲۴ در محدوده پردیس ۲، فاز ۲، خیابان صنایع دفاع حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.

همچنین با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکین در مرکز مخابرات شهید یزدانپناه با پیش شماره های ۴۴۸۰ الی ۴۴۸۷ در محدوده سیمون بولیوار، آبشناسان، جنت آباد شمالی، اشرفی اصفهانی به مدت ۷۲ ساعت دچار اختلال می شود.
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابرات ابوذر و مالک اشتر با پیش شماره های ۶۶۶۰ الی ۶۶۶۵،۶۶۶۷ الی ۶۶۶۹ از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت با اختلال همراه است.

استان تهران دماوند روابط عمومی شرکت مخابرات مخابرات توسعه کابل شماره شهید محدوده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر