کد خبر: 216965 A

سومین کنفرانس منطقه ای مشترک سازمان همکاری های اقتصادی اکو و اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای ایرو به منظور بررسی راهکارهای تسهیل حمل و نقل جاده ای و کنوانسیون تیر در تهران برگزار می شود.

سومین کنفرانس منطقه ای مشترک سازمان همکاری های اقتصادی اکو و اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای ایرو به منظور بررسی راهکارهای تسهیل حمل و نقل جاده ای و کنوانسیون تیر در تهران برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، این کنفرانس با اقدام مشترک سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو اکو و اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای به منظور تسهیل حمل و نقل جاده ای بین کشورهای عضو برگزار می شود.

در سومین کنفرانس منطقه ای مشترک سازمان همکاری های اقتصادی اکو و اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای ایرو، مقامات دولتی از وزارت حمل و نقل و سازمانهای گمرک به همراه مسئولان بخش خصوصی کشورهای عضو اکو و نمایندگانی از ' کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا ' و برخی از سازمانهای بین المللی و منطقه ای حمل و نقل جاده ای حضور دارند.

این کنفرانس با هدف بررسی وضعیت حمل و نقل جاده ای و اجرای کنوانسیون تیر در منطقه و آشنایی بیشتر کارشناسان و متخصصان کشورهای عضو اکو با نحوه اجرا و بکارگیری ابزارهای جدید تسهیل حمل و نقل جاده ای روز ۴ آبان ماه جاری برگزار می شود.

کارنه تیر سند بین المللی ترانزیت زمینی است که طبق مقررات کنوانسیون تیر نام گمرکات مجاز مبدا، مقصد و راههای مجاز عبور کالای ترانزیتی توسط مقامات گمرکی آن از قبل مشخص شده و طبق این کنوانسیون حمل کالا در هنگام ورود به مرزهای کشورهای عضو نیاز به تشریفات گمرکی ندارد.

بخش خصوصی جاده حمل و نقل سازمان ملل کمیسیون اقتصادی گمرک عضو کشورهای بررسی تسهیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر