کد خبر: 218958 A

هیات وزیران به این وزارتخانه اجازه داده است برای اجرای آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر(اتصال به آزادراه قم - گرمسار) نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از این آزادراه با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هیات وزیران به این وزارتخانه اجازه داده است برای اجرای آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر(اتصال به آزادراه قم - گرمسار) نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از این آزادراه با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

به گزارش ایلنا، عباس آخوندی روز پنجشنبه در سفر به شهرستان پاکدشت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیات وزیران به این وزارتخانه اجازه داد برای اجرای آزادراه شش خطه کنارگذر جنوبی تهران حدفاصل آبیک تا چرمشهر(اتصال به آزادراه قم – گرمسار) به طول حدود ۱۵۶ کیلومتر شامل طراحی، مطالعات، آزادسازی مسیر، احداثآزادراه و ایجاد تاسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن نسبت به انعقاد قرار داد مشارکت با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه کنارگذر جنوبی تهران با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام کند.

وزیر راه و شهرسازی که پس از جلسه بررسی مسیرهای پیشنهادی مشاور طرح اتصال بزرگراه پاکدشت به بزرگراه شهید بابایی تهران سخن می گفت، با اشاره به اینکه دو گزینه برای طی این مسیر پیشنهاد شده است، اظهارداشت: باید طرح های پیشنهادی باید بررسی دقیق تری از لحاظ فنی قرار گیرد تا بتوانیم گزینه مسیر نهایی را مشخص کنیم.

بزرگراه راه و شهرسازی زیست محیطی عباس آخوندی قم وزارتخانه تهران آزادراه خطه احداثآزادراه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر