کد خبر: 222506 A

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان؛

به منظور سازماندهی و ساماندهی نیروهای حفاظتی فعال در عرصه های منابع طبیعی استان گلستان، نقشه موقعیت استقرار و محدوده حفاظتی نیروها در مقیاس زمینی مناسب تهیه شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از تهیه نقشه های رقومی برای حفاظت بهتر از عرصه های منابع طبیعی این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابوطالب قزلسفلو گفت: به منظور سازماندهی و ساماندهی نیروهای حفاظتی فعال در عرصه های منابع طبیعی استان گلستان، نقشه موقعیت استقرار و محدوده حفاظتی نیروها در مقیاس زمینی مناسب تهیه شده است.

قزلسفلو افزود: این نقشه ها با استفاده از داده های رقومی و تصاویر ماهواره ای در اداره فنی و مهندسی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان ترسیم شد.

وی اضافه کرد: در این طرح، محدوده حوزه های ۱۲ شهرستان(در مجموع ۳۲ واحد منابع طبیعی استان گلستان) با استفاده از نقشه های رقومی و تصاویر ماهواره ای تعیین شده است.

وی ادامه داد: از این رو هر واحد منابع طبیعی بر اساس وضعیت استقرار نیروهای حفاظتی، تقسیم بندی و کدگذاری شده تا نیروهای حفاظتی، ضمن شناسایی محدوده دقیق تحت نظارت خود، پیگیر رفع هر گونه تجاوز و تخلف احتمالی در عرصه های منابع طبیعی باشند.

قزلسفلو ابراز امیداوری کرد: با عملیاتی کردن این نقشه ها تا حدود زیادی بتوان در ساماندهی نیروهای حفاظتی و پیشگیری و نیز پیگیری تجاوزات به عرصه های منابع طبیعی، اقدامات مؤثرتری صورت پذیرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همچنین با اشاره تفاهم نامه «مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی» که اخیرا بین استاندار گلستان با رییس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور منعقد شد، گفت: هدف از امضای این تفاهم نامه، حفظ تنوع زیستی در حوزه «چهل چای» شهرستان مینودشت است.

قزلسفلو افزود: هزینه های این طرح توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و تسهیلات محیط زیست دفتر عمران سازمان ملل تأمین و با همکاری این دو اجرا می شود.

وی اضافه کرد: هدف از اجرای این طرح، استقرار یک سیستم تصمیم گیری مشارکتی و دانش مرتبط با آن برای مدیریت مجموعه ای از کاربری های مختلف سرزمین در چشم انداز جنگل های هیرکانی است.

وی ادامه داد: این طرح از سه محور اصلی تشکیل شده که شامل ایجاد یک چارچوب نظارتی و سیاستی پشتیبان، ظرفیت سازی در بین سازمان ها و کارکنان آن ها در زمینه مدیریت چندمنظوره جنگل و نیز اجرای طرح های نمونه مدیریت تلفیقی جنگل، توسط جوامع محلی است که به صورت مکمل عمل می کنند.

استان گلستان دارای ۴۳۰ هزار هکتار جنگل های طبیعی و دست کاشت است.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان تجاوز جنگل چای سازمان ملل طبیعی و آبخیزداری استان محیط زیست منابع طبیعی منابع طبیعی و آبخیزداری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر