کد خبر: 229745 A

معاون وزیر راه وشهر سازی؛

تولید صنعت دریایی در کشور ما ۲۵ صدم درصد است درحالیکه در ترکیه این سهم به دو درصد می رسد.

معاون وزیر راه وشهر سازی و مدیرعامل سازمان بنادر ودریانوردی با تاکید بر ضرورت توسعه صنایع دریایی گفت: تاکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب در این خصوص باید با تامین منابع مالی و سایر ملزومات سخت افزاری و نرم افزاری با جدیت دنبال شود.

به گزارش ایلنا، محمد سعیدنژاد، درشانزدهمین همایش دریایی دربندرعباس افزود: توسعه دریا محور را یک ضرورت ملی توصیف کرد و برای آن زمینه استقرار مردم در نوار ساحلی فراهم شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی، فراهم شدن صنایع دریایی مناسب و موثر در این مناطق را از راه کارهای اجرایی و کاربردی دراین بخش دانست.

به گفته سعید نژاد توسعه دریایی بدون اتکا به صنایع دریایی پیش رو امکان پذیر نبوده و غیر ممکن است.

مدیرعامل سازان بنادر ودریانوردی کشور تصریح کرد: باید برای مردمی که دراین حوزه هستند اشتغال دریایی ایجاد شود و صنایع دریایی نیز بومی سازی گردد.

سعیدنژاد گفت: تولید صنعت دریایی در کشور ما ۲۵ صدم درصد است درحالیکه در ترکیه این سهم به دو درصد می رسد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون دوسوم جمعیت جهان درحریم ۶۰ کیلومتری دریا زندگی می کنند و این در حالی است که با وجود بهره مندی ایران از سواحل طولانی در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان جمعیت این مناطق کمتر از ۱۰درصد است.

سعید نژاد این وضعیت را نشان دهنده به هدر رفتن سرمایه ملی و غفلت بزرگ از بهره مند شدن از ظرفیت دریا دانست.

اشتغال ایران ترکیه جهان حاشیه خلیج فارس رهبر معظم انقلاب سرمایه صنعت عمان منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر