کد خبر: 229841 A

پرداخت خسارت هواپیما درکمتر ازیک هفته به شرکت هواپیمایی توسط بیمه ایران در راستای جبران خسارت ناشی از خروج هواپیما ازچرخه سرویس دهی صورت می گیرد که دردنیا بی سابقه است.

هواپیمای فوکر۱۰۰ خرداد ماه سال جاری از مشهد به زاهدان درحال پرواز بود که به علت باز نشدن چرخ ها مجبوربه فرود اضطراری درفرودگاه زاهدان شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بیمه ایران، هواپیمای فوکر۱۰۰ خرداد ماه سال جاری از مشهد به زاهدان درحال پرواز بود که به علت باز نشدن چرخ ها مجبوربه فرود اضطراری درفرودگاه زاهدان شد.

به دنبال این اتفاق مسوولان بخش بیمه های کشتی و هواپیمای بیمه ایران به عنوان بیمه گران شرکت هواپیمایی به سرعت درمحل حاضر و از هواپیمای آسیب دیده بازدید به عمل آوردند درادامه و ظرف مدت یک هفته پس از تکمیل پرونده خسارت که هفته گذشته ازسوی شرکت هواپیمایی به پایان رسید، غرامت سه میلیون و۲۰۰ هزار و ۴۴۰ یورویی این حادثه به شرکت هواپیمایی پرداخت کردند. خوشبختانه این سانحه هوایی هیچ گونه خسارت جانی دربر نداشت ولی هواپیما خسارت کلی دید.

پرداخت خسارت هواپیما درکمتر ازیک هفته به شرکت هواپیمایی توسط بیمه ایران درراستای جبران خسارت ناشی از خروج هواپیما ازچرخه سرویس دهی صورت می گیرد که دردنیا بی سابقه است.

ایران روابط عمومی کشتی مشهد هواپیما شرکت هواپیمایی بیمه غرامت خسارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر