کد خبر: 231877 A

دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ سهم وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه را از کل بودجه رقم ۶۳ هزار و ۲۷۸ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال پیشنهاد داده که از این رقم ۱۰ هزار و ۷۸۴ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ سهم وزارت راه و شهرسازی و سازمان های تابعه را از کل بودجه رقم ۶۳ هزار و ۲۷۸ میلیارد و ۴۶۵ میلیون ریال پیشنهاد داده که از این رقم ۱۰ هزار و ۷۸۴ میلیارد و ۷۴۴ میلیون ریال برای وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایلنا، در این پیشنهاد از رقم کل بودجه این وزارتخانه، ۷۸۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ۶ میلیارد و ۱۷۴ میلیون ریال برای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ۱۴۲ میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال برای دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، ۳۰ میلیارد و ۴۸۱ میلیون ریال برای کمک های اعتباری برای تامین مسکن اختصاص می یابد.

همچنین برای مرکز آموزش هوانوردی و فرودگاهی کشور ۸۷ میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال، برای شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ۶ هزار و ۸۱۷ میلیارد ریال، برای شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ۲۷ هزار و ۲۷۱ میلیارد و ۸۳۸ میلیون ریال، برای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ۱۰ هزار و ۹۳۳ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال، برای شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید یک هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال، برای شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران ۸۵۰ میلیارد ریال، برای سازمان مجری سازمان ها و تاسیسات دولتی ۴ هزار و ۳۴۵ میلیارد و ۴۵۵ میلیون ریال و برای سازمان بنادر ۱۰۰ میلیون ریال پیش بینی شده است.

براساس این گزارش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ردیف دیگری از بودجه را به خود اختصاص داده که براین اساس رقم کل بودجه این سازمان ۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تعیین شده که از این رقم ۲ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰ میلیارد ریال برای پژوهشکده سوانح طبیعی بنیاد مسکن پیش بینی شده است.

همچنین در این لایحه پیش بینی شده که از محل اعتبارات یارانه ای برای تخفیف عوارض پروانه، حمایت های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات مسکن مهر رقم ۲ هزار میلیارد ریال، برای زیرساخت مسکن مهر(سهم دولت) ۲ هزار میلیارد ریال، برای یارانه سود تسهیلات مسکن روستایی ۲۰۰ میلیارد ریال و برای یارانه سود تسهیلات مسکن مهر رقم یک هزار میلیارد ریال اختصاص یابد.

ایران بودجه جمهوری اسلامی حمل و نقل راه آهن راهداری و حمل و نقل جاده لایحه بودجه مسکن وزارت راه و شهرسازی یارانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر