کد خبر: 238916 A

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران:

مجوزهای ساخت و ساز توسط مدیریت شهری داده می‌شود که شهرداری‌ها مجوزها را صادر می‌کنند اما نمی‌توان این نابسامانی را تنها از چشم شهرداری‌ها دید.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به تغییر طرح جامع شهر تهران، گفت: معتقدم تهران استعداد برج‌سازی با قاعده را دارد و قطعا راه حل منطقی گسترش شهر تهران برج سازی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید غفرانی در نشست اولین کنفرانس بلندمرتبه سازی ادامه داد: برج سازی امر مطلوبی برای شهرها محسوب می‌شود منوط به اینکه در قالب نظام برنامه ریزی شهری از این استعداد شهرها استفاده کنیم.

وی با اشاره به نابسامانی وضعیت ساخت و ساز در شمال شهر تهران و برج‌های الهیه گفت: اکثر تخلفات در در امر برج سازی مربوط می‌شود به مواردی که خارج از کمیسیون ماده ۵ و خارج از طرح جامع شهر تهران ساخته شده اند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به آسیب‌ها و فرصت های شیوع بلند مرتبه سازی در تهران گفت: باید بدانیم بلندمرتبه سازی چه آسیب‌هایی را برای شهر داردو از طرف دیگر چه مزایایی برای شهرها ایجاد می‌کند.

غفرانی با اشاره به گستره تهران و سکونت ۸ میلیون نفر در این شهر گفت: آمار رسمی به ما می‌گوید در حال حاضر ۸ میلیون نفر تنها در شهر تهران ساکن هستند بنابراین خدمات رسانی به این جمعیت بسیار سخت شده است و برج سازی با قاعده می‌تواند این خدمات را پوشش دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی تهران با اشاره به یک مدل خوب از شهرک سازی و بلندمرتبه سازی در تهران گفت: شهرک اکباتان را می‌توان یک نمونه و مدل درست برج سازی و بلندمتربه سازی دانست همچنین شهرک امید نیز یکی دیگر از مدل های ایده آل شهرک سازی است زیرا نه تنها ساخت و ساز ها با قاعده انجام شده بلکه تمام زیرساخت های یک زندگی شهری فراهم شده است. معتقدم این طریق شهرک سازی باید در کلان‌ شهرها رواج پیدا کند.

غفرانی با تاکید بر اینکه برج سازی یک نیاز شهری است گفت: اگر بلند مرتبه سازی در قالب نظام برنامه سازی شهری انجام شود و در پهنه هایی که در طرح تفصیلی شهر مشخص شده ساخته شود مشکل بی قاعده سازی را نداریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به وضعیت نابسامان شهرسازی در استان تهران گفت: مجوزهای ساخت و ساز توسط مدیریت شهری داده می‌شود که شهرداری‌ها مجوزها را صادر می‌کنند اما نمی‌توان این نابسامانی را تنها از چشم شهرداری‌ها دید.

وی ادامه داد: هر چند صدور مجوزهای ساخت در اختیار حوزه مدیرتی شهری است اما کمیسیون ماده ۵ که مجوزها را صادر می‌کند ترکیبی است از اعضای وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، محیط زیست و… که بارای این افراد نسبت به ساخت پروژه ای مجوز داده می شود.

غفرانی با اشاره به نقش سازمان نظام مهندسی در کنترل تخلف‌های ساخت و ساز گفت: سازمان نظام مهندسی در تمام ساختار شهری حضور دارد اما در صدور مجوزهای ساخت ورود پیدا نمی‌کند و در حیطه و حوزه اختیارات سازمان نظام مهندسی نیست هر چند که نسبت به روند ساخت و سازها نظارت می‌کند.

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: قطعا مجوزهای ساخت مسیر قانونی خود را طی کرده است اما تخلفاتی که در سطح شهر تهران دیده می‌شود مربوط به مواردی است که خارج از قاعده طرح جامع شهری مصوب شده ‌اند.

وی همچنین با اشاره به رواج صنعتی سازی در ساخت و سازها و برج سازی‌ها گفت: قطعا دیگر امکان بلندمرتبه سازی به شیوه سنتی وجود ندارد و یکی از مزایای برج سازی در کلان شهرها ورود به کیفیت فنی ساختمان هاست و در حال حاضر صددرصد برج‌ها صنعتی سازی شده هستند.

لازم به ذکر است اولین کنفرانس بلندمرتبه سازی در تهران با حضور مدیران شهری ۱۹ تا۲۱ دی ماه برگزار می‌شود.

استان تهران برج پوشش خدمات رسانی دی ماه ساخت و ساز شهر تهران شهرداری محیط زیست وزارت راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر