کد خبر: 243789 A

پروانه های ساختمانی در شهر تهران در سه ماهه دوم سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲.۱ درصد افت داشت به طوری که صدور تعداد پروانه های ساختمانی از ۶ هزار و ۹۳ پروانه در سه ماهه دوم سال ۹۲ به ۲ هزار و ۳۰۸ پروانه رسیده است.

پروانه های ساختمانی در شهر تهران در سه ماهه دوم سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۲.۱ درصد افت داشت به طوری که صدور تعداد پروانه های ساختمانی از ۶ هزار و ۹۳ پروانه در سه ماهه دوم سال ۹۲ به ۲ هزار و ۳۰۸ پروانه رسیده است.

به گزارش ایلنا و براساس گزارش نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی انتشار یافته است، روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران از سه ماهه سوم سال ۹۲ شروع شده به طوری که در سه ماهه سوم سال ۹۲منهای ۷.۲، سه ماهه چهارم ۹۲ منهای ۴۲.۸ درصد، سه ماهه نخست و سه ماهه دوم سال جاری به ترتیب ۵۰.۲ و ۶۲.۱ درصد رشد منفی داشته است.

همچنین در شهرهای بزرگ هم رشد منفی در زمینه صدور پروانه های ساختمانی مشاهده می شود. این مناطق در سه ماهه سوم سال ۹۲ دارای رشد منفی ۱۷.۷درصدی بوده و در سه ماهه دوم سال جاری به منهای ۳۴.۴ درصد رسیده است.

رشد منفی در کل مناطق شهری کشور در مدت یادشده(سه ماهه سوم ۹۲ تا سه ماهه دوم ۹۳) از منهای ۱۵.۴ به منهای ۳۹.۱ درصد رسیده است.

در حالیکه صدور پروانه های ساختمانی از سه ماهه سوم سال ۹۲ با رشد منفی مواجه بوده است، شاخص بهای خدمات ساختمانی با رشد ۲۰.۷درصدی در سه ماهه دوم سال ۹۳ مواجه شد. همچنین شاخص بهای تولیدکننده مصالح ساختمانی در زمان یادشده رشد ۵.۹ درصدی داشته است.

رکود اقتصادی که از سالهای ۹۰ و ۹۱ در کشور شروع شد تاثیر نامطلوب خود را بر همه بخش های اقتصادی از جمله بخش مسکن ایجاد کرد به طوری که روند رکود را می توان در تعطیلی واحدهای اقتصادی، بیکاری کارگران واحدها و همچنین رکود خرید و فروش مسکن و افت ساخت و سازها مشاهده کرد.

کارشناسان معتقدند: زمانی که اقتصادی به سمت رکود می رود تبعات ناشی از این رکود را باید سالهای آتی مشاهده کرد و تردیدی نیست که بخش مسکن هم جدا از سایر بخش های اقتصادی نیست.

بانک مرکزی بیکاری جمهوری اسلامی خرید و فروش رشد رکود اقتصادی شاخص شهر تهران مسکن پروانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر