کد خبر: 246562 A

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی عنوان کرد

تعرفه های بندری در مقایسه با سایر کشورها بالا است و متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی هر سال به جای رقابتی کردن بنادر ایران، نسبت به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها اقدام می کند

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: تعرفه های بندری در مقایسه با سایر کشورها بالا است و متأسفانه سازمان بنادر و دریانوردی هر سال به جای رقابتی کردن بنادر ایران، نسبت به افزایش ۱۰ درصدی تعرفه ها اقدام می کند که این موضوع تجدید نظر در تعرفه های بندری در برنامه ششم توسعه را ضروری می سازد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین داجمر در دومین نشست کارگروه تدوین احکام برنامه ششم درحوزه ناوگان دریایی، افزود: علت اقدام سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با افزایش تعرفه ها خصوصی نشدن فعالیت های بندری است در حالی که دولت بر واگذاری فعالیت های اقتصادی سازمان ها و دستگاه های دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد و فقط فعالیت های مهم و استراتژیک که برای بخش خصوصی توجیه ندارد و یا امکان ورود نیست باید توسط دولت کماکان اداره شود.

رییس کارگروه ناوگان دریایی در برنامه ششم سپس تأکید کرد: در حال حاضر تعرفه های بندری کشور چند برابر کشورهای منطقه است در صورتی که در برنامه ششم رقابتی شدن بنادر و اقتصاد کشور مدنظر باشد باید در تعرفه های بنادر و نحوه مدیریت آن تجدیدنظر شود.

داجمر افزود: نگاه سازمان بنادر و دریانوردی به مبحثتعرفه ها کسب هرچه بیشتر درآمد است و علیرغم سیاست های کلان مبنی بر واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی حتی بخش خصوصی از ورود به سرمایه گذاری در تجهیزات بندری نیز منع می شود.

داجمر سپس با اشاره به این موضوع که قوانین باید تسهیل کننده باشد، اظهار داشت: سختگیری در قوانین و ایجاد محدودیت نه تنها راهگشا نیست بلکه مشکلات را مضاعف می کند به همین جهت در برنامه ششم باید نگاه ها تغییر کرده و قوانینی سهل و آسان برای حل مشکلات حوزه دریا تدوین شود.

اقتصاد کشور ایران بخش خصوصی تجهیزات بندری جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران درآمد دستگاه های دولتی سازمان بنادر و دریانوردی سرمایه گذاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر