کد خبر: 118743 A

نمایندگان مجلس مصوب کردند؛

بر پایه این مصوبه مبلغ مذکور به عنوان درآمد اختصاصی در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه ارتباطات منظور می‌شود.

نمایندگان مجلس با تمامی حق‌السهم فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات به صورت صد درصد به عنوان درآمد اختصاصی در لوایح بودجه سالانه برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس پس از رد پیشنهاد اختصاص ۵۰ درصدی مبلغ حق السهم بخش دولتی پست و مخابرات به وزارت اطلاعات با صد در صد درآمد اختصاصی برای وزارت ارتباطات موافقت کردند.
بر پایه این مصوبه مبلغ مذکور به عنوان درآمد اختصاصی در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه ارتباطات منظور می‌شود.
این مبلغ پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور صرف هزینه‌های خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم و روستایی و ارایه‌کنندگان خدمات پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات و همچنین تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه می‌شود.

ارتباطات و فناوری اطلاعات بودجه درآمد رئیس جمهور سرمایه فناوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت اطلاعات وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر