کد خبر: 118781 A

همچنین تعداد تلفنهای همگانی مشغول به کار در این استان ۳۹ هزار و ۷۳۶ دستگاه و۳۳۵ دفتر ICT روستائی در استان تهران دایر است.

۱۱۸ هزار و ۵۰۲ شماره تلفن جدید از ابتدای سال تاکنون در استان تهران دایر شد که با احتساب شماره‌های مذکور ظرفیت تلفن‌های مشغول به کار دراین استان در پایان مهرماه به ۷ میلیون و۴۴۲ هزار شماره رسیده است.

به گزارش ایلنا، هم اکنون ضریب نفوذ تلفن در استان تهران ۷/۴۹ و در شهر تهران به ۰۹/۶۲ رسیده است.

همچنین تعداد تلفنهای همگانی مشغول به کار در این استان ۳۹ هزار و ۷۳۶ دستگاه و۳۳۵ دفتر ICT روستائی در استان تهران دایر است.

بر اساس این گزارش یک هزار و ۱۹۱ روستا در استان تهران دارای ارتباط تلفنی است.

استان تهران تلفن شماره تلفن شهر تهران مخابرات امسال تهران خط روستا دایر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر