کد خبر: 120587 A

کاربران تعاونی می‌توانند از همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه نظارت بر تعاونی‌ها استفاده کنند.

به منظور امکان تهیه و ارائه گزارش عملکرد شرکتهای تعاونی مسکن و تعیین سهم اینگونه تعاونیها از سهم ساخت و ساز کل کشور سامانه تعاونیهای مسکن متعارف به عنوان زیر سامانه «سامانه نظارت بر تعاونیهای مسکن مهر» ایجاد شد.

به گزارش ایلنا، به منظور امکان تهیه و ارایه گزارش عملکرد شرکتهای تعاونی مسکن و تعیین سهم اینگونه تعاونی‌ها از سهم ساخت و ساز کل کشور سامانه تعاونی‌های مسکن متعارف به عنوان زیر سامانه «سامانه نظارت بر تعاونی‌های مسکن مهر» ایجاد شده است که دسترسی به آن با آدرس nezaratmehr. mcls. gov. ir میسر است.
کاربران تعاونی می‌توانند از همان نام کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه نظارت بر تعاونی‌ها استفاده کنند.
همچنین کاربران می‌توانند از لینک راهنما جهت استفاده سهل تر از سامانه که در صفحه اول نصب شده، استفاده کنند.

ساخت و ساز مسکن مسکن مهر سامانه نظارت تعاونی راه اندازی سهم کاربران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر