کد خبر: 136599 A

رییس سازمان هواپیمایی هشدار داد

سازمان هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران و رعایت پروتکل‌های ایمنی بین‌المللی به صورت جدی به شرکت‌هایی که در ارائه خدمات تعهد داده‌ شده تعلل کنند هشدار می‌دهد که تحت هیچ شرایط این قصور را نمی‌پذیرد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: اگر کشورها و شرکت‌های غربی مطابق اصول شناخته شده بین‌المللی در حوزه ایمنی هوانوردی به تعهدات خود عمل نکنند، برابر مقررات با آن‌ها برخورد می‌کنیم.

به گزارش ایلنا، علیرضا جهانگیریان - معاون وزیر راه و شهرسازی - اظهار کرد: بر اساس تعهدات متقابل، شرکت‌های غربی موظف به ارائه خدمات مرتبط با ایمنی پرواز هستند که متأسفانه در مواردی تعلل می‌کنند و ما در سازمان هواپیمایی کشوری بر اساس وظایف ملی و بین المللی در چنین مواردی اقدامات قانونی را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم جزئیات اقدامات غیر قانونی آنها را اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: سازمان هواپیمایی کشوری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مسافران و رعایت پروتکل‌های ایمنی بین‌المللی به صورت جدی به شرکت‌هایی که در ارائه خدمات تعهد داده‌ شده تعلل کنند هشدار می‌دهد که تحت هیچ شرایط این قصور را نمی‌پذیرد.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: امضای معاهدات بین المللی طرفین را مکلف به رعایت بندهای آن می‌کند و ما در سازمان هواپیمایی کشوری موظف به نظارت بر حفظ ایمنی پروازها هستیم و در این راه از تمام ظرفیت‌های قانونی بهره خواهیم گرفت.

سازمان هواپیمایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر