کد خبر: 136792 A

وزیر راه وشهرسازی مطرح کرد:

در این برنامه سی در صد به حمل و نقل اختصاص پیدا کرده و ۱۸ درصد به حوزه مسافر بین شهری اما هیچ توجه ای به حمل و نقل حومه ای نشده است. در صورتی که این بحثمستقل از حمل و نقل شهری قرار دارد.

وزیر راه و شهرسازی نیاز به تغییر پارادایم در نحوه شقوق حمل و نقل را یکی از راهکارهای بنیادی در مسئله حمل و نقل دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهر سازی در نشست هم اندیشی ارتقای سطح حمل و نقل جاده ای کشور صبح امروز که در سالن کنفرانس دانشگاه شریف برگزار شد مسئله ایمنی جاده ها را فراتر از ایمنی حمل و نقل دانست واظهار داشت ایمنی جاده ها از دو رویکرد مورد بررسی قرار می گیرد.

۱ - رویکرد فنی و برنامه ریزی عوامل را شناسایی کنیم و با شناسایی سهم عوامل مختلف دستور العملی برای هر کدا م ارائه دهیم. و دوم از رویکرد انسانی به دلیل آن که تمام انسانها در این زمینه درگیر هستند

وی تصریح کرد: حمل و نقل امری اجتماعی محسوب می شود و می توانیم از مقوله اجتماعی به آن نگاه کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با بیان این مطلب که تصمیمات فردی در اجتماع تاثیر گذار هستند گفت: این تصمیمات هم در نحوه کارکرد نهایی بخش حمل و نقل و ایمنی اثر دارد و هم در کاهش فنی آن همچنین هر زمان مسئله ای با ابعاد اجتماعی درگیرد مسائل فنی آن کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش اقدامات نیز خواهیم بود.

وی ادامه داد: از آن جهت که این مسئله با جان مردم درگیر هستیم و نمی توانیم آن را تبدیل به عدد و کمیت کنیم؛ این امر اهمیت ویژه ای می یابد.

آخوندی عدم تبادل بین شقوق مختلف حمل و نقل را بسیار تکان دهنده بیان کرد و ادامه داد یکی از راهکارهای بنیادی تغییر پاراداین است که حداقل در حمل و نقل ریلی چه در بحثبار؛ مسافر و یا حومه ای باید این تغیر پاردایم انجام شود.

وی با اشاره به برنامه ۵ حمل و نقل گفت: در این برنامه سی در صد به حمل و نقل اختصاص پیدا کرده و ۱۸ درصد به حوزه مسافر بین شهری اما هیچ توجه ای به حمل و نقل حومه ای نشده است. در صورتی که این بحثمستقل از حمل و نقل شهری قرار دارد.

اخوندی موضوع حمل و نقل را به سه دسته تقسیم کرد وافزود باید حمل و نقل بار؛ حمل و منقل مسافر بین شهری و حمل و نقل حومه ای به صورت منفک از هم قرار گیرد.

وی ادامه داد: مطالعات نشان داده ۳۰ درصد از تلفات جاده ای در ۳۰ کیلومتری اول جاده های شهری صورت می گیرد که دراین صورت تغییر پاردایم که در بالا گفته شد امری مهم و تاثیر گذار می تواند باشد.

این عضو کابینه دولت یازد هم در خصوص تغییر پارادایم در نحوه استفاده از شقوق حمل و نقل اشاره ای به آزاد راه تهران قم داشت و گفت: حساس بودن این آزاد راه از آن جهت است که با وجود ظرفیت ۵۰ هزار نفری هم اکنون ۱۰۰ هزار نفر در حال عبور از آن هستند و این موضوع می تواند آثار زیان باری را به همراه داشته باشد

وزیر راه و شهرسازی دو راهکار را برای مشکل این آزاد راه بیان کرد و افزود اول آن که می توان آزاد راه دیگر ایجاد کرد ودوم بخشی از ظرفیت را به روی خط ریل انتقال داد. که البته نباید این نکته را فراموش کرد که در نهایت انتخاب با شهروند است

آخوندی عامل جاده ای را امری مهم در کاهش تلفات دانست و افزود: این امر نیاز به یک فکر جدی دارد و برای تبدیل همه جاده ها به جاده های استاندار نیاز به سرمایه چند هزار میلیاردی دارد.

وی ازفزود به طور مثال برای آزاد راهها ۴۳۰۰ هزار میلیارد؛ برای بزرگراههای اصلی ۱۷ هزار میلیارد و برای راههای اصلی و فرعی که توسط استانها انجام می شود ۱۷ هزار میلیارد پیش بینی شده است که با بودجه دو هزار میلیاردی در این خصوص هیچ تناسبی ندارد.

وزیر راه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر