کد خبر: 136977 A

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:

معاون وزیر راه و شهرسازی طی دستور العملی نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه‌های مسکن مهر را ابلاغ کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی طی دستور العملی نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه‌های مسکن مهر را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در راستای نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های پروژه های مسکن مهر و نظر به ضرورت جبران آثار تغییر قیمت ها در پیمان های فاقد تعدیل موضوع بخشنامه شماره ۵۳۰۲۴/۹۲ مورخ ۲۳ شهریور ۹۳ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بدین وسیله دستورالعمل شماره ۳ نحوه محاسبه مابه التفاوت هزینه های ساخت پروژه های مسکن مهر به همراه الحاقیه تفاهم نامه که به تاید وزیر راه و شهرسازی نیز رسیده است، ابلاغ شد.

بنابراین گزارش دستورالعمل ابلاغی صرفا تا سقف مبلغ ۳۳۰ هزار تومان از قیمت تفاهم نامه های اولیه(بدون احتساب آسانسور) اعمال و در صورت اینکه مبلغ تفاهم نامه اولیه بیش از ۳۳۰ هزار تومان باشد، مبلغ مازاد بر ۳۳۰ هزار تومان از مبلغ ۳۳۰ هزار تومان کسر و مابه التفاوت براساس مبلغ باقیمانده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

این گزارش حاکی است مابه التفاوت پیش بینی شده در این دستورالعمل به مبالغ مندرج در تفاهم نامه های منعقده تعلق گرفته و سقف حد اکثر مبالغ پرداختی بوده و مبالغ پرداخت شده براساس دستورالعمل های ابلاغی شماره یک و دو قبلی از این مقدار کسر می‌شود.

همچنین زمان باقیمانده پروژه مطابق مفاد تفاهم نامه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و براساس درصد باقیمانده کار محاسبه و مبنای تحویل و اتمام کل تفاهم نامه قرار می گیرد. مدت ۲ ماه بابت فعال نمودن پروژه به زمان مذکور اضافه می گردد. پس از این تاریخ هیچگونه وجهی از بابت این دستورالعمل پرداخت نخواهد شد.

مسکن مهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر