کد خبر: 164327 A

در همه کشورهای دنیا که بحثآزادسازی پیاده شده است با هدف تقویت رقابت بین شرکت های هواپیمایی است که این رقابت می تواند منجر به کاهش قیمت و ارائه تسهیلات بیشتر به مسافران شود.

رییس سازمان هواپیمایی کشور پاسخی در خصوص عدم ارائه گزارش سازمان هواپیمایی درباره سقوط فالکن نداد همچنین از ورود ۵۰ فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور در صورت واردات قطعات خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا جهانگیریان رییس سازمان هواپیمایی در حاشیه نشستی که برگزار شد در پاسخ به خبرنگار ایلنا در خصوص گزارش سازمان هواپیمایی درباره سوق فالکن هیچ پاسخی نداد و به گونه ای تعجب کرد که گویی تا کنون اسم آن را هم نشنیده است.

وی در پاسخ به این سئوال که با واردات قطعات هواپیما چه میزان به کارگرفته خواهند شد: تقریبا نیمی از تعداد ناوگان فرسوده که ۵۰ فروند می شود امکان برگشت به عملیات را دارد توان بازسازی دارد

وی ادامه داد: ۵۰ فروند دیگر در کلاس هواپیمای فرسوده که امکان پرواز ندارد قرار می گیرد و از ناوگان کشور خارج می شود.

مثل یا از قطعات استفاده می شود و یا تکه تکه می شود.

اگر قطعات برسد و ما موفق به سوار کردن آن ها بشویم همچنین کمک های لازم فنی دریافت شود تا پایان امسال ۵۰ فروند هواپیما وارد ناوگان کشور خواهد شد.

جهانگیریان در خصوص خرید هواپیما گفت: در صورت باز شدن مسیرامکان خریداری ۴۰ فروند هواپیما با توجه به وجود بازار آن در ایران وجود خواهد شد.

رییس سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به فواید آزاد سازی نرخ بلیط هواپیما افزود: در همه کشورهای دنیار که بحثآزادسازی پیاده شده است با هدف تقویت رقابت بین شرکت های هواپیمایی است که این رقابت می تواند منجر به کاهش قیمت و ارائه تسهیلات بیشتر به مسافران شود.

وی تصریح کرد: در کشور ما بحثافزایش طبیعی قیمت را باید از آزاد سازی جدا کنیم در صورتی که آزاد سازی با ملاحضات خود انجام شود منجر به کاهش قیمت می شود.

سازمان هواپیمایی کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر