کد خبر: 181673 A

بهسازی و ایمن سازی محور خنج – پل اسلام آباد حد فاصل واریانت لاغر به طول ۲۵۰۰ متر در دست اجرا است.

رئیس اداره راه و شهرسازی خنج از ایمن‌سازی محورهای تحت پوشش این اداره خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهندس سیف اله عباسی در جریان بازدید خود از محورهای حوزه استحفاظی با بیان اینکه یکی از اهداف راه و شهرسازی ایمن‌سازی محورها جهت تامین سلامت کاربران جاده‌ای است عنوان داشت: بهسازی و ایمن سازی محور خنج – پل اسلام آباد حد فاصل واریانت لاغر به طول ۲۵۰۰ متر در دست اجرا است.
وی ادامه داد: حجم خاکریزی انجام شده جهت بهسازی واریانت لاغر ۴۴ هزار مترمکعب، حجم خاکبرداری ۴۶ هزار متر مکعب و قیر پاشی به مقدار ۳۰ هزار متر مربع است.
عباسی درباره ایمن‌سازی در محورهای تحت پوشش این اداره بیان داشت: اجرای خط کشی به طول ۱۰ کیلومتر و نصب علایم و تابلوهای ایمنی، انتظامی و اطلاعاتی و نصب چشم گربه‌ای در سطح محورها انجام گرفته است.
رئیس اداره راه و شهرسازی خنج از دیگر اقدامات محورهای تحت پوشش این اداره به احداثیک دستگاه پل سه دهانه هشت متری و یکدستگاه پل لوله ای ۳۰ متری اشاره کرد.
وی همچنین از مردم این منطقه خواست تا انتقادات وپیشنهادات خودرا از طریق پیام کوتاه به شماره ۳۰۰۰۴۸۶۶۰۰۱۹۷۱ با اداره روابط عمومی اداره کل در میان بگذارند.

اداره راه و شهرسازی پوشش جاده راه و شهرسازی روابط عمومی سلامت گربه اسلام ایمن خنج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر