کد خبر: 187913 A

با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید غیاثی با پیش شماره های ۳۴۱۹،۳۴۳۰، ۳۴۳۴ الی ۳۴۳۷ و ۳۴۳۹ از ساعت ۲۳ به مدت ۸ ساعت دچار اختلال می شود.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید غریبی، شهید نظری، ولیعصر و شهید غیاثی از تاریخ ۳۰ تیرماه آغاز می شود.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره های ۲۲۲۰،۲۲۲۱، ۲۲۲۳،۲۲۲۴، ۲۲۳۹،۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹ در محدوده خیابان های وطن پور شمالی و شهید براتی، در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان های شهید مدنی، شهید رجبی و شهید محمودی و در مرکز مخابرات ولیعصر با پیش شماره های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳ و ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابان های انقلاب، روشندلان، شهید فروغی و سپاه جنوبی به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید غیاثی با پیش شماره های ۳۴۱۹،۳۴۳۰، ۳۴۳۴ الی ۳۴۳۷ و ۳۴۳۹ از ساعت ۲۳ به مدت ۸ ساعت دچار اختلال می شود.

استان تهران انقلاب روابط عمومی شرکت مخابرات مخابرات توسعه کابل ساعت شماره شهید
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر