کد خبر: 189853 A

وزارت حمل و نقل آمریکا پس از وقوع چند حادثه منجر به انفجار، قوانین جدیدی را برای ایمنی حمل ریلی نفت خام ارائه داد که می تواند عملکرد راه آهن، شرکتهای حفاری، پالایشگاهها و سازندگان واگن را در بحبوحه توسعه انرژی این کشور تحت تأثیر قرار دهد.

وزارت حمل و نقل آمریکا قوانین جدیدی را برای ایمن کردن حمل ریلی نفت خام ارائه کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت حمل و نقل آمریکا پس از وقوع چند حادثه منجر به انفجار، قوانین جدیدی را برای ایمنی حمل ریلی نفت خام ارائه داد که می تواند عملکرد راه آهن، شرکتهای حفاری، پالایشگاهها و سازندگان واگن را در بحبوحه توسعه انرژی این کشور تحت تأثیر قرار دهد.

پیش نویس این قوانین، که باید ۶٠ روز به صورت عمومی اعلان شود، در حالی پیشنهاد شد که تنظیم کنندگان به افزایش ٥٠ برابری حمل ریلی نفت خام از سال ٢٠٠٨ تاکنون و همچنین بیش از دهها حادثه منجر به خسارت این روش حمل پرسود جدید واکنش نشان دادند.

بر اساس این گزارش، در میان قوانین پیشنهادی وزارت حمل ونقل آمریکا، محدودیت سرعت قطارهای مخصوص حمل نفت، افزایش ایمنی واگنهای نفتکش جدید برای حمل نفت و اتانول و خروج سریع واگنهای قدیمی ناامن دیده می شود.

همچنین استفاده از سیستم ترمز پیشرفته برای قطارها و افزایش انجام آزمون قابلیت اشتعال پذیری نفت پیش از بارگیری از دیگر موارد این قوانین است.

آنتونی فاکس، وزیر حمل و نقل آمریکا، پس از انتشار این قوانین گفت: درباره چگونگی اجرای این قوانین نیازمند یک سیستم نوین در جهان هستیم.

طرفداران ایمنی و صنایع فعال در بخش حمل انرژی از جمله شرکتهای حفاری و پالایشگاهها این اقدام تنظیم کنندگان را پیش بینی می کردند. آنها نگران هستند که محدودیتها، حمل نفت و سازندگان واگنهای نفتکش را که ممکن است از سفارش ساخت واگنهای نفتکش بزرگ سود ببرند، با مشکل روبرو کند.

تأثیر این قوانین بر حمل مایع اشتعال پذیر اتانول می تواند صنعت بزرگ کشاورزی را نیز تحت الشعاع قرار دهد.

در ١٨ ماه گذشته دست کم دهها قطار نفتکش از ریل خارج شده است که در این میان خروج ۶ قطار منجر به نشت نفت و آتش سوزی گسترده شد. همپنین یکی از این حادثه ها، ۴٧ نفر را در ایالت کبک کانادا به کام مرگ کشاند.

نفت بسیاری از این حادثه ها شیل اویل(نفت روسی) بوده است که در سه یا چهار سال اخیر در منطقه باکن در ایالت داکوتای شمالی و مونتانا تولید می شود و بخش عمده ای از حمل ریلی را به خود اختصاص می دهد. حمل ریلی شیل نفت هم اکنون به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.

آتش سوزی انرژی جهان حمل و نقل راه آهن صنعت کانادا کشاورزی مرگ نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر