کد خبر: 197543 A

با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور انجام شد

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران با تصویب هیات دولت و امضای معاون اول برای اجرا ابلاغ شد.

اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران با تصویب هیات دولت و امضای معاون اول برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت در مورد اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۸/۴ / ۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۱۸۶۳/۱ مورخ ۲۸/۲ / ۱۳۹۳ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب۱۳۷۷ تصویب کرد:

اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۲۳۰۲۴۶ / ت۴۰۶۷۵ه مورخ ۱۰/۱۲ / ۱۳۸۷ و شماره ۱۲۱۶۸۴ / ت۴۷۸۳۳ه مورخ ۱۹/۶ / ۱۳۹۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱ متن زیر جایگزین ماده(۱۵) می‌شود:

ماده۱۵ هیأت عامل سازمان مرکب از پنج عضو می‌باشد که حداکثر دو عضو آن غیرموظف خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیرموظف توسط رئیس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های سازمان با اولویت کارکنان سازمان برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیأت عامل پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است.

۲ در تبصره(۲) ماده(۱۵) و ماده(۲۲) عبارت‌های «اعضای هیأت عامل» به عبارت‌های «اعضای موظف هیأت عامل» اصلاح می‌شود.

این متن به موجب نامه شماره ۱۷۲۶/۱۰۲ / ۹۳ مورخ ۱۹/۵ / ۱۳۹۳ شورای نگهبان تأیید شده است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری

اسحاق جهانگیری ایران دولت شورای نگهبان فناوری اطلاعات قانون معاون اول معاون اول رئیس جمهور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر