کد خبر: 122346 A

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما:

رسانه آنقدر نقش پررنگی دارد که گاهی دیده نمی شود یا به عبارتی از بس که حاضر است گاهی غائب می شود همانند هوا که آنقدر در بین ما حضور دارند که دیده نمی شود.

ایلنا: رئیس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما گفت: رسانه آنقدر نقش پررنگی دارد که گاهی دیده نمی شود یا به عبارتی از بس که حاضر است گاهی غایب می شود همانند هوا که آنقدر در بین ما حضور دارند که دیده نمی شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، " عبدالکریم خیامی " در هفتمین نشست تخصصی رسانه و چشم انداز ایران ۱۴۰۴ که امروز در فرمانداری منطقه آزاد چابهار برگزار شد گفت: ‌ به عقیده جامعه شناسان در جامعه نهادهای مختلفی از جمله نهادهای آموزش، اقتصاد وجود دارد اما از رسانه به عنوان یک نهاد میانجی یاد می کنند.

وی مهمترین مولفه رسانه از نظر صاحب نظران را میانجگری آن دانست و افزود: اقتصاد از طریق رسانه با نهاد آموزش گفتگو و ارتباط برقرار می کند.

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی سازمان صدا و سیما خاطرنشان کرد: رسانه آنقدر نقش پررنگی دارد که گاهی دیده نمی شود یا به عبارتی از بس که حاضر است گاهی غائب می شود همانند هوا که آنقدر در بین ما حضور دارند که دیده نمی شود.

وی با تاکید براینکه برای تصویر آینده رسانه ها باید به تغییرات تکنولوژی و فناوری دقت کنیم افزود: توجه به این تغییرات از مهمترین حوزه های توجه برای فهم تصویر آینده رسانه ها است.

خیامی ادامه داد: نمی توانید آینده رسانه ها را تصویر کنید مگر اینکه به تغییرات تکنولوژی و فناوری توجه داشته باشید
این استاد دانشگاه همچنین در لزوم توجه به نظام اجتماعی ایران در سال ۱۴۰۴ تاکید کرد و افزود: باید بدانیم که جامعه ایرانی در سال ۱۴۰۴ یا هر زمان دیگری که به عنوان مقصد در نظر گرفته می شود چگونه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: حتی باید بدانیم تا آن سال هرم جمعیتی ایران چگونه خواهد شد پاسخ هرچه که باشد در مصرف رسانه ای ایرانیان موثر است.

خیامی در ادامه در پاسخ به انتقادهای وارده شده به سازمان صدا و سیما گفت: برخی از اشکالاتی که از صدا و سیما گرفته می شود درست است اما برخی از نواقصی که باید نسبت به رفع آنها اقدام شود از حوزه اختیارات سازمان صدا و سیما خارج است و مراجع دیگری باید در این مورد عمل کنند.

هفتمین نشست تخصصی رسانه و چشم انداز ایران ۱۴۰۴
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر