کد خبر: 122793 A

باکو در ادامه رویکرد ضدایرانی خود برای فشاربه نمایندگی‌های کشورمان در باکو، درجدید‌ترین اقدام با نقض کنوانسیون وین، مسئول اداری رایزنی فرهنگی ایران را سه ساعت بازداشت و وی را مجبور کرد پس از ۴۸ ساعت جمهوری آذربایجان را ترک کند.

ایلنا: جمهوری آذربایجان در راستای اجرای تعهدات خود به رژیم صهیونیستی مبنی بر ایجاد تنش دائمی در مناسبات با ایران، یکی دیگر از کارکنان ایرانی را مجبور به خروج از این کشور کرد.
به گزارش ایلنا، باکو در ادامه رویکرد ضدایرانی خود برای فشاربه نمایندگی‌های کشورمان در باکو، درجدید‌ترین اقدام با نقض کنوانسیون وین، مسئول اداری رایزنی فرهنگی ایران را سه ساعت بازداشت و وی را مجبور کرد پس از ۴۸ ساعت جمهوری آذربایجان را ترک کند.
جمهوری آذربایجان اوخر سال گذشته نیز از ورود کار‌شناس فرهنگی سفارت کشورمان جلوگیری کرده بود.
از آذرسال ۹۰ تاکنون هشت کارمند ایرانی برغم داشتن گذرنامه‌های خدمت مجبور به خروج از باکو شدند یا در بازگشت از مرخصی از ورود آن‌ها به جمهوری آذربایجان ممانعت شده است.
علیرغم سیاست دوستانه و حمایت‌های استراتژیک تهران از باکو، در این مدت جمهوری آذربایجان از ورود تعدادی از کارکنان نمایندگی صداوسیما، نمایندگی مقام معظم رهبری، رایزنی فرهنگی در باکو ممانعت کرده و آن‌ها را از فرودگاه باکو یا مرز زمینی به کشورمان بازگردانده است.
درادامه این روند باکو ماه گذشته نیز از ورود یکی از کارکنان سفارت به جمهوری آذربایجان علیرغم اینکه نامبرده دارای گذرنامه خدمت بود، جلوگیری و وی را مجبور به بازگشت به ایران کرد.
تابستان گذشته نیز رسانه‌های جمهوری آذربایجان خبر دادند چهار کارمند محلی ایرانی تبار سفارت کشورمان مجبور به خروج از جمهوری آذربایجان شدند.
جمهوری آذربایجان همچنین با فشاربه نمایندگی کمیته امداد درجمهوری آذربایجان که بیش از بیست سال فعالیت انسان دوستانه در این کشور داشته است، تابستان گذشته کلینیک طبی آن را نیز در باکو تعطیل کرد.
رویکرد جمهوری آذربایجان در اخراج کارکنان ایرانی، تعطیل و محدود کردن نمایندگی‌های کشورمان و استفاده ابزاری از اهرم روادید در شرایطی است که تاکنون تهران با ادامه حمایت‌های استراتژیک از جمهوری آذربایجان از جمله برقراری ارتباط زمینی جمهوری آذربایجان با نخجوان، از اقدام متقابل خودداری کرده است و حتی با درخواست باکو برای گشایش مرکز فرهنگی جمهوری آذربایجان در تهران موافقت کرده است.
انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید همانطوریکه وعده احترام متقابل در عرصه سیاست خارجی را داده است، با پاسخ مناسب به شیطنت‌های جمهوری آذربایجان از ادامه این روند جلوگیری کند.

باکو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر