کد خبر: 123936 A

از سوی هیات نظارت بر مطبوعات،

هیات نظارت به روزنامه «وطن امروز» به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، روزنامه «شرق» به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، روزنامه «هفت صبح» به استناد بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و نشریه «چشم انداز ایران» به استناد بند‌های ۱ و۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده است.

در جلسه روز گذشته هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز شریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۶ نشریه مجوز انتشار دریافت کردند. در این بین صدور مجوز تعداد ۴ فصلنامه، ۲ دوفصلنامه و شماری از درخواست ‌های تغییرمدیر مسوولی و تغییر وضعیت نشریات مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، فصلنامه «پژوهشنامه مطالعات اسلامی زنان وخانواده» به صاحب امتیازی «جامعه المصطفی العالمیه» و مدیر مسوولی «محمد مهدی صفورایی پاریزی»، فصلنامه «پژوهشنامه اسلام و علوم انسانی» به صاحب امتیازی «جامعه المصطفی العالمیه» و مدیر مسوولی «علی معصومی»، فصلنامه «جمع آوری آب باران» به صاحب امتیازی «موسسه انجمن علمی سیستمهای سطوح آبگیر باران» و مدیر مسوولی «جواد طباطبایی یزدی»، فصلنامه «اقتصاد خاوران» به صاحب امتیازی «سازمان امور اقتصادی ودارایی استان خراسان جنوبی» و مدیرمسوولی «سید مهدی رمضانی»، دوفصلنامه «پژوهش‌های مدیریت اسلامی» به صاحب امتیازی «انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه قم» و مدیر مسوولی «مجتبی درودی»، دوفصلنامه «قرآن، فقه و حقوق» به صاحب امتیازی «موسسه انجمن فقه وحقوق اسلامی حوزه علمیه قم» و مدیرمسوولی «ابوالقاسم علی دوست ابرقویی»، موافقت شد.

هم چنین در این جلسه با تغییرمدیر مسوولی نشریات «پیام سپیدار» از «مجید پیشگاهی» به «مهدی جعفری»، «فردای نهاوند» از «سمیرا قیاسی» به «علی عبدالملکی»، «بصیرت و تربیت اسلامی» از «داود اسدی» به «محمد حسن توسلی»، «تابناک» از «امیر حسین مروی» به «محمد قادری»، «دین و ارتباطات» از «رضا اکبری» به «محمد سعید مهدوی کنی موافقت شد و نیز تقاضای تغییر وضعیت ۳۱ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

هم چنین در جلسه امروز هیأت نظارت برمطبوعات، به روزنامه «وطن امروز» به استناد بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات، روزنامه «شرق» به استناد بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات، روزنامه «هفت صبح» به استناد بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و نشریه «چشم انداز ایران» به استناد بند‌های ۱ و۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شد.

هیات نظارت بر مطبوعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر