کد خبر: 136816 A

از سوی هیات نظارت بر مطبوعات؛

در جلسه روز گذشته هیأت نظارت بر مطبوعات گزارش عملکرد محتوایی شماری از نشریات مطرح و پس از بررسی مقرر شد به روزنامه «قانون» به استناد بند۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شود.

ایلنا: از سوی هیات نظارت بر مطبوعات نشریات قانون، ملینا و طلیعه تذکر گرفتند.

به گزارش ایلنا؛ در جلسه روز گذشته(۲۳ دی) هیأت نظارت بر مطبوعات، گزارش عملکرد محتوایی شماری از نشریات مطرح و پس از بررسی مقرر شد به روزنامه «قانون» به استناد بند۲ ماده ۶ قانون مطبوعات تذکر داده شود.

هم چنین در این جلسه به فصلنامه «ملینا» به استناد بند۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات و نیز به هفته نامه «طلیعه» به استناد تبصره ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات تذکر داده شد.

روزنامه قانون عاونت مطبوعاتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر