کد خبر: 139555 A

اعضای شورای سیاستگذاری و دبیران کمیته‌های تخصصی به بحثو تبادل نظر در خصوص چگونگی گردش کار در کمیته‌ها و ضوابط و مقررات حاکم بر کار داوری آثار در جشنواره پرداختند.

ایلنا: نشست هم اندیشی مجریان برگزاری جشنواره بیستم با حضور اعضاء شورای سیاستگذاری و دبیران کمیته‌های تخصصی، در محل دبیرخانه جشنواره برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این نشست هم اندیشی، در جهت ایجاد هماهنگی بیشتر داوران و دبیران کمیته‌های تخصصی در روند دریافت، ارزیابی و انتخاب آثار برگزار شد.

در ابتدای نشست، بخش‌ها و قابلیت‌های مختلف سامانه اینترنتی جشنواره تشریح و به ارائه راه کارهای استفاده بهینه از این سامانه پرداخته شد.

در ادامه، اعضای شورای سیاستگذاری و دبیران کمیته‌های تخصصی به بحثو تبادل نظر در خصوص چگونگی گردش کار در کمیته‌ها و ضوابط و مقررات حاکم بر کار داوری آثار در جشنواره پرداختند.

جشنواره بیستم مطبوعات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر