کد خبر: 177657 A

مجوز رسانه های همچون پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تابناک امروز، رخداد، یازده اردیبهشت، رخداد امروز صادر شده است.

۱در جلسه ۲۶ خرداد ۹۳ هیأت نظارت برمطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۳۲ نشریه و۲ پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند. هم چنین در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت، تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیرمسئولی ۱۵ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا؛ اسامی برخی از نشریات و رسانه های که مجوز گرفتند بدین شرح است:

۱ نام نشریه: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تابناک امروز، صاحب امتیاز: امیری امیر علی، مدیر مسئول: بربریان محمد جواد،

۲ نام نشریه: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فرهنگ نو امروز، صاحب امتیاز: رسولی‌ امیر ابراهیم، مدیر مسئول: رسولی امیر ابراهیم

۳ نام نشریه: رخداد، صاحب امتیاز: خاکی جوان قاسم، مدیر مسئول: خاکی جوان قاسم، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: دو فصلنامه.

۴ نام نشریه: یازده اردیبهشت، صاحب امتیاز: عبادتی ساری قیه اسرافیل، مدیر مسئول: عبادتی ساری قیه اسرافیل، گستره توزیع: سراسری، انتشار: دو هفته نامه.

۵ نام نشریه: International Journal Of Transportation Engineerin، صاحب امتیاز: پژوهشکده حمل ونقل طراحان پارسه، مدیر مسئول: سعیدی قربانعلی، ‌گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصلنامه.

۶ نام نشریه: پرطاووس، صاحب امتیاز: قاسمی رضا، مدیر مسئول: قاسمی رضا، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصلنامه.

۷ نام نشریه: تغذیه بیوشیمی آبزیان، صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان، مدیر مسئول: ستاری مسعود، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصلنامه.

۸ نام نشریه: توسعه دریایی، صاحب امتیاز: محمدی قشلاق چائی قربان، مدیر مسئول: محمدی قشلاق چائی قربان، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصلنامه.

۹ نام نشریه: دانش طبیعت، صاحب امتیاز: محمدی محمدرضا، مدیر مسئول: محمدی ‌محمدرضا، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصلنامه.

۱۰ نام نشریه: ستاره نامه، صاحب امتیاز: امینی مهرداد، مدیر مسئول: صدر الحسینی هدا، ‌گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصلنامه.

۱۱ نام نشریه: قفقاز، صاحب امتیاز: موسسه قفقاز پژوهان اردبیل، مدیر مسئول: اسحاقی سید ناصر، گستره توزیع: سراسری، ‌ترتیب انتشار: فصلنامه.

۱۲ نام نشریه: پژوهشهای ادب عربی، صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان، مدیر مسئول: شیخ محمد، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصلنامه.

۱۳ نام نشریه: مدیریت پیشرو، صاحب امتیاز: امرائی علی، مدیر مسئول: امرائی علی، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصلنامه.

۱۴­ نام نشریه: عصر ظهور، صاحب امتیاز: علویان علی، مدیر مسئول: علویان علی، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: ماهنامه.

۱۵ نام نشریه: فرنگ امروز، صاحب امتیاز: رسولی امیر ابراهیم، مدیر مسئول: رسولی امیر ابراهیم، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: ماهنامه.

۱۶ نام نشریه: نوآوری و توسعه، صاحب امتیاز: رجائی پور نوید، مدیر مسئول: رجائی پور نوید، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: ماهنامه.

۱۷ نام نشریه: رخداد امروز، صاحب امتیاز: ناظمی مازیار، مدیر مسئول: ناظمی مازیار، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: هفته نامه.

۱۸ نام نشریه: قصه، صاحب امتیاز: اسعدی محمود، مدیر مسئول: اسعدی محمود، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: هفته نامه.

۱۹ نام نشریه: گهر ویژه، صاحب امتیاز: شرکت گهر دانه شرق، مدیر مسئول: سلحشور احمد، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: فصل نامه.

۲۰ نام نشریه: مدیریت زیست، صاحب امتیاز: کلانی رضا، مدیر مسئول: کلانی رضا، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: ماهنامه.

۲۱ نام نشریه: پیام دل، صاحب امتیاز: توکلی اژیه سیامک، مدیر مسئول: توکلی اژیه سیامک، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: ماهنامه.

۲۲ نام نشریه: چهره های ماندگار، صاحب امتیاز: اسعدی محمود، مدیر مسئول: اسعدی محمود، گستره توزیع: سراسری، ترتیب انتشار: ماهنامه.

مجوز 34 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی صادر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر