کد خبر: 108026 A

پس از تعلیق ۷ ماهه:

چکیده: «طی انتخابات مذکور در ‌‌‌‌نهایت به ترتیب آرا آقایان «محمد اسماعیل دشمن زیاری»، «حسین دانشگر» و «عباس خواجه» به عنوان اعضای جدید شورای اسلامی کار در کارخانه سیمان دشستستان انتخاب شدند.»

انتخاب شورای اسلامی کار در کارخانه سیمان دشتستان با حضور حداکثری کارگران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان بوشهر اعلام کرد: سه نفر از اعضای شورای اسلامی کار کارخانه سیمان دشتستان روز گذشته سوم مهرماه در محل کارخانه با کسب حداکثری آرا از سوی کارگران انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، این دوره از انتخابات شورای اسلامی کار درکارخانه سیمان دشتستان بعد از گذشت ۷ ماه از تعلیق نمایندگان سابق کارگران در این نهاد کارگری صورت گرفته است.
این گزارش حاکی است، طی انتخابات مذکور در ‌‌‌‌نهایت به ترتیب آرا آقایان «محمد اسماعیل دشمن زیاری»، «حسین دانشگر» و «عباس خواجه» به عنوان اعضای جدید شورای اسلامی کار در کارخانه سیمان دشستستان انتخاب شدند.

گفتنی است، طبق ماده یک قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار «به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نام شورای اسلامی کار تشکیل می شود.»

کارگران بوشهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر