کد خبر: 115399 A

عضو انجمن صنفی کارگران خباز مریوان:

چکیده: ‌ «تأمین اجتماعی برای اینکه حق بیمه بیشتری از بیمه شدگان دریافت کند آن‌ها را پیش از ۱۸ سالگی بیمه می‌کند اما برای بازنشستگی آنان شرط رسیدن به ۵۰ سالگی را تعیین می‌کند.»

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد از تخلف تامین اجتماعی در خصوص بیمه کارگرانی که هنوز به سن قانونی ورود به بازار کار نرسیده‌اند انتقاد کرد.

«عبدالله بلواسی» با اشاره به اینکه بیمه زیر سن قانونی، مجوز ورود نوجوانان به بازر کار است، به ایلنا گفت: بسیاری از کارگران خباز مریوان و سروآباد با بیش از ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته نمی‌شوند زیرا سن‌شان به ۵۰ سال نرسیده است.

وی ادامه داد: تامین اجتماعی می‌گوید کارگرانی که می خواهند پیش از ۵۰ سالگی بازنشسته شوند باید ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند و در صورتی که می‌خواهند با ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشسته شوند سنشان باید از ۵۰ گذشته باشد.

این فعال صنفی با بیان اینکه تامین اجتماعی نباید کارگران را پیش از سن قانونی ورود به بازار کار بیمه کند افزود: در مریوان و سروآباد کارگرانی هستند که بیش از ۳۳ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند و هنوز سنشان به ۵۰ نرسیده که به معنای تخلف تامین اجتماعی و بیمه آن‌ها پیش از ۱۸ سالگی است.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارگران خباز مریوان و سروآباد در پایان با انتقاد از معیار دوگانه تامین اجتماعی اظهار داشت: تامین اجتماعی برای اینکه حق بیمه بیشتری از بیمه شدگان دریافت کند آن‌ها را پیش از ۱۸ سالگی بیمه می‌کند اما برای بازنشستگی آنان شرط رسیدن به ۵۰ سالگی را تعیین می‌کند.

کارگران کردستان کارگران خباز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر